yiheng
首页 > 氮吹仪 > BMD200-2氮吹仪

BMD200-2氮吹仪

产品摘要:

温度控制范围室温:+5 ℃~ 150 ℃,显示精度:0.1 ℃,升温时间(从 40-150 ℃):≤ 30min,标配模块数:2

产品描述
氮吹仪BMD200-2上海一恒产品简述:
氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
 
氮吹仪BMD200-2上海一恒产品特点:
● 每条吹扫针可独立控制、吹扫、流量调节、不浪费气体
● 气针位置可调,方便使用
● 温度即时显示、时间递减显示
 
氮吹仪BMD200-2上海一恒产品技术参数:

型号

BMD200-1

BMD200-2

温度控制范围室温

+5 ℃~ 150 ℃

控温精度 @40 ~ 100 ℃

± 0.5 ℃

控温精度 @100 ~ 150 ℃

± 1 ℃

同模块最大温差 @40 ℃

± 0.3 ℃

显示精度

0.1 ℃

升温时间(从 40-150 ℃)

≤ 30min

标配模块数

1

2

气针长度

150mm

氮气流量

0 ~ 15L/min

尺寸( mm )

280 × 240 × 500


适合模块

订货号

型号

模块

描述尺寸( mm )

AS-01081-01

BK01

49 ×φ 6mm

96 × 96 × 49

AS-01081-02

BK02

49 ×φ 7mm

96 × 96 × 49

AS-01081-03

BK03

25 ×φ 10mm

96 × 96 × 49

AS-01081-04

BK04

25 ×φ 12mm

96 × 96 × 49

AS-01081-05

BK05

25 ×φ 13mm

96 × 96 × 49

AS-01081-06

BK06

12 ×φ 15mm

96 × 96 × 49

AS-01081-07

BK07

16 ×φ 15mm

96 × 96 × 49

AS-01081-08

BK08

12 ×φ 16mm

96 × 96 × 49

AS-01081-09

BK09

16 ×φ 16mm

96 × 96 × 49

AS-01081-10

BK10

12 ×φ 19mm

96 × 96 × 49

AS-01081-11

BK11

16 ×φ 19mm

96 × 96 × 49

AS-01081-12

BK12

9 ×φ 20mm

96 × 96 × 49

AS-01081-13

BK13

9 ×φ 26mm

96 × 96 × 49

AS-01081-14

BK14

4 ×φ 28mm

96 × 96 × 49

AS-01081-15

BK15

4 ×φ 40mm

96 × 96 × 49

AS-01081-16

BK16

49 × 0.5ml 离心管

96 × 96 × 49

AS-01081-17

BK17

25 × 1.5ml 离心管

96 × 96 × 49

AS-01081-18

BK18

25 × 2.0ml 离心管

96 × 96 × 49

AS-01091-01

BK19

96 × 0.2ml 离心管

78 × 114 × 26

AS-01091-02

BK20

96 × 0.2ml 微孔板

81 × 123 × 19

 


选购件:(增加选购件交货期7天)
1、氮气流量调节阀

 

 

 

                             价格表

其它产品
dingzuo

产品分类

zhongguoyiqiwang dianzitianping

上海一恒科学仪器有限公司