yiheng

加热磁力搅拌器/恒温磁力搅拌器

分类描述

上海一恒彩页

上海一恒加热磁力搅拌器/恒温磁力搅拌器

型号

IT-07A3

IT-09A5

IT-09A12

IT-07B3

IT-09B5

IT-09B15

IT-09C10

IT-09C15

最大搅拌容量

(H2O, 公升 )

3

5

12

3

5

15

10

20

搅拌转速,

无极调 (rpm)

200~1800

200~1800

200~1800

加热功率 (Max.,W)

300W

500W

1000W

300W

500W

1000W

输入功率 (Max.,W)

350W

550W

1050W

350W

550W

1050W

50W

50W

溶液控温

范围 ( ℃ )

RT+5 ~ 200 ℃

工作盘控

温范围
( ℃ )

RT+5 ~ 320 ℃

RT+5 ~ 320 ℃

RT+5 ~ 450 ℃

温度控制

精度

± 5 ℃

± 15 ℃

工作盘面

尺寸 (mm)

130x130

180x180

180x180

130x130

180x180

180x180

180x180

180x180

外型尺寸

(WxDxH)(mm)

150x250x110

210x330x130

210x330x130

150x250x110

210x330x130

210x330x130

210x330x130

210x330x130

单机重量 (KG)

4.0

5.0

5.0

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

zhongguoyiqiwang dianzitianping

上海一恒科学仪器有限公司